Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TRUNG

Địa chỉ: Thôn R’Chai 1, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Kim Hồng– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0263.3846049 – Email: thsontrung@gmail.com